Oamenii versus construcțiile problematice și deciziile instanțelor judecătorești Image

Oamenii versus construcțiile problematice și deciziile instanțelor judecătorești

Anul nou începe cu un protest la Primărie. Locuitorii blocurilor de pe bd. Mircea cel Bătrân 13/1 și 13/2 cer stoparea construcției unui masiv complex rezidențial al companiei Braus Imobiliare. Este vorba de trei blocuri locative a câte 23 de etaje, autorizate de către conducerea anterioară a Primăriei. Locuitorii au atacat în instanța de judecată Primăria pentru a obține anularea actelor permisive. 
În martie anul trecut, Judecătoria Chișinău a emis o hotărâre în favoarea grupului de inițiativă, confirmând mai multe încălcări. Recent însă Curtea de Apel a anulat decizia primei instanțe. În toată această perioadă Braus Imobiliare oricum continua lucrările de construcție. 
Pe 5 ianuarie, locuitorii au organizat un protest pentru că, conform lor, Primăria, Pretura și Agenția de Supraveghere Tehnică nu fac nimic. Între timp, autoritățile au spus că vor lua măsurile necesare pentru a stopa construcția, dar că este nevoie urgentă de schimbări legislative.

Glosar

C2 – Zonă comercială care cuprinde funcţiuni care asigură o gamă largă de servicii mai rar frecventate.

C7 – Zonă de servicii generale la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail.

POT–  procentul de ocupare a terenului. Suprafața construită la sol / suprafața terenului pe care este contruit obiectivul. Acesta este stabilit în regulamentul de urbanism, în funcție de diferite zone prevăzute de acesta.

CUT – coeficientul de utilizare a terenului. Suprafața tuturor etajelor supraterane /suprafața terenului pe care este contruit obiectivul. Acesta este stabilit în regulamentul de urbanism, în funcție de diferite zone prevăzute de acesta.

PUG – Planul Urbanistic General este un set de documente scrise și grafice cu reglementări ce conțin norme generale de dezvoltare a unei localități. Pe baza acestuia se elaborează PUZ (plan urbanistic zonal) sau PUD (plan urbanistic de detaliu).

R6- R7  –  Zone ce cuprind funcţiuni rezidenţiale cu densitate medie. Sunt permise toate tipurile de locuinţe colective, tip blocuri de locuit multifamiliale.

Problema: ilegalități, blocuri în zone nepermise și garduri distruse 

În vara anului 2019, locuitorii din bd. Mircea cel Bătrân au aflat că în vecinătate se vor construi câteva blocuri de 14 etaje. Ceea ce, conform unor rezidenți, nu era o problemă. Conflictele au început când compania le-a distrus gardul pentru a putea face mai ușor lucrările, când au aflat că spațiul din curțile lor va fi folosit drept cale de acces pentru rezidenții noilor blocuri și că numărul de etaje și de apartamente de fapt va fi cu mult mai mare.

Cetățenii s-au mobilizat și au solicitat de la primărie actele permisive – autorizații, certificatul de urbanism, în baza cărora au fost luate asemenea decizii.

Aceste clădiri sunt construite pe zonele C2 și C7, potrivit PUG-ului – ei nici zonele R6 și R7, ca blocurile noastre, nu le au. Zona C7 este incompatibilă cu blocurile locative, iar ei construiesc o parte din blocurile A și B acolo. Potrivit regulamentului, clădirile trebuie să fie construite la 60 de metri de la o stație PECO, unde sunt amplasate butelii cu gaze și combustibil, dar ei abia de ating distanța de 25 de metri”, ne-a povestit o locatară în cadrul unui articol realizat despre acest caz în anul trecut.

Același text relevă o multitudine de alte încălcări. De exemplu, schimbarea destinației unui teren se face conform unui Plan Urbanistic Zonal votat de către Consiliul Municipal. Potrivit grupului de inițiativă, acesta a fost semnat doar de fostul primar interimar Nistor Grozavu.

Totodată, arhitecta care a verificat proiectul, Tatiana Zaicenco, în urma unui demers, își retrage ștampila argumentând că inițial, i-a fost prezentat doar blocul C spre verificare cu date eronate și nu i s-au oferit cifrele pentru calculul iluminatului natural: „Consider că ar fi necesară o nouă verificare, deoarece sunt întrebări care nu au răspunsuri: unele lucruri s-au ascuns în proiectul de execuție, spre verificare a fost propus doar un bloc din cele 3, blocul C, dar verificate s-au dovedit a fi toate 3.” Tot la dumneaei în demers sunt indicate alte tipuri de încălcări:

–  amplasarea blocurilor A și B pe teritoriul unde reglementarea urbanistică este sub codul C7, adică cu funcție comercială;

– clădirile vor acoperi mai multe apartamente unilaterale care nu vor primi norma de iluminat de cel puțin 2,5 h/zi;

– distanța de la amplasarea rezervelor subterane de gaz ce încalcă NCM G.05.03-2013, adică clădirile mai înalte de 28 de m trebuie să fie amplasate la 60 m de la stația PECO, dar acum e doar 20 m.

– CUT-ul întrece limita codului urbanistic C-2 sau R-6/R-7 care este 5. Informația detaliată despre CUT-ul necesar o puteți consulta în Regulamentul Local de Urbanism.

Deci, construcția complexului rezidențial cu denumirea deloc modestă „Royal Residence” se face pe zone care nu prevăd blocuri cu mai multe etaje și la o distanță prea mică de o stație PECO, folosește spațiul public al blocurilor vecine, iar lumina soarelui nu va prea ajunge nici în apartamentele vechi, nici în cele noi – regale.

Șantierul în septembrie 2020

Șantierul în septembrie 2020. Sursa: https://www.facebook.com/groups/pentru.chisinau

De ce acum: decizia Curții de Apel și lipsa de reacție a autorităților

Curtea de Apel a revocat decizia primei instanțe judecătorești, care a anulat documentele care permiteau construcția complexului locativ. Locuitorii spun: „Acum protestăm, deoarece primarul general ignoră solicitările noastre de a se prezenta la fața locului, să vadă personal ce dezastru se construiește în mijlocul Ciocanei. Am avut o întâlnire cu domnul Chironda, care a fost fără sens, fără răspunsuri la niște întrebări elementare.

În luna octombrie 2020, Primăria actuală a emis o autorizație separată doar pe blocul C, dar iarăși cu încălcări sau încălcările depistate anterior care nu au fost înlăturate. Braus continuă să lucreze la blocurile A și B, unde de fapt nici autorizație valabilă nu mai au, iar Primăria, Pretura, Agenția de Supraveghere Tehnică nu fac nimic. Oamenii trebuie sa facă lucrul acestor organe.”

Conform unei locuitoare, din 3 decembrie oamenii atenționează Primăria că Braus Imobiliare continuă lucrările, dar au fost ignorați.

Protestul conduce la acțiuni concrete 

Grupul de inițiativă a avut o discuție, astăzi, 5 ianuarie, cu Igor Vrabie, șeful adjunct al direcției arhitectură, Valeriu Bogdan, șeful direcției juridice și viceprimarul Victor Chironda.

Protestatarii au declarat pentru Primăria Mea că, în urma discuției, s-a decis că:

1) Primăria, pretura Ciocana și AST urmează să emită o prescriptie, care ar interzice lucrările la blocurile A și B, pentru că autorizația din 2018 a expirat în aprilie 2020 și nu a fost prelungită.

2) Urmează să fie analizată opțiunea de a interzice căile de acces prin curțile vecine.

3) S-a pus în discuție interzicerea construcției spațiilor locative la A și B și să rămână doar conform zonei actuale, adică spații comerciale.

Discuția grupului de inițiativă

Discuția grupului de inițiativă cu reprezentanții Primăriei. 5.01.2021

Viceprimarul Victor Chironda a scris pe pagina sa de Facebook concluziile discuției menționând că: „modificarea urgentă a cadrului legal pentru a întoarce autorităților locale competențele și funcțiile de control în domeniul construcțiilor, dar și de o implicare mai serioasă a organelor de profil pentru tragerea la răspundere a celor care practică astfel de afaceri.”

***

Ne alăturăm celor spune de viceprimarul Chironda despre modificările legislative necesare. Totodată, încurajăm aceste declarații să devină acțiuni, iar funcționarii corupți și cei care au participat în actele de corupție să fie trași la răspundere.

Îndemnăm locuitorii care cumpără apartamente să cerceteze care este istoricul companiei, dacă toate documentele sunt în ordine, dacă nu încalcă drepturile blocurilor vecine și dacă este asigurat accesul la lucruri elementare, spre exemplu, lumina soarelui.


Distribuie