A apărut un gard nou - este oare legal?

Primul semn că urmează un șantier este gardul. Acesta poate apărea doar dacă el însuși este aprobat. Acest gard trebuie să fie însoțit de un panou, numită în lege “declaraţie prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier”, care trebuie să conțină toate informațiile despre acest șantier. În lipsa acestuia, apelați imediat 112.

Panoul trebuie să:

 • fie afişat pe şantier, 
 • la un loc vizibil,
 • Fie afișat înainte de începerea lucrărilor.

HOTĂRÎRE Nr. 80 din 09-02-2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, Capitolul IV Declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier. Punctul 46.

CONŢINUTUL panoului declaraţiei prealabile privind începerea lucrărilor pe şantier 

1. Data comunicării.

2. Adresa precisă a şantierului.

3. Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării.

4. Tipul lucrării.

5. Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa).

6. Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.

7. Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

8. Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier.

9. Durata estimativă a lucrărilor pe şantier.

10. Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier.

11. Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier.

12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi.

În lipsa acestui panou, apelați 112.

Recomandăm să filmați împrejmuirea de jur împrejur pentru a putea demonstra lipsa panoului informativ.


Cui aparține terenul

Pentru a afla cui aparține terenul, mergeți pe http://geoportal.md/ și găsiți terenul care vă interesează, mărind harta. Odată identificată parcela, activați (i) în partea de jos stânga și apoi dați click pe parcelă. Pe partea stângă o să vă apară toate informațiile accesibile publice, iar cel mai important, tipul proprietății: PUBLICĂ sau PRIVATĂ.

Alternativ, puteți verifica și aici aceeași informație.

Dacă vă apare tipul proprietății PUBLICĂ este un semnal de alarmă și puteți sesiza Pretura locală, pentru o verificare a numărului cadastral atașat.

De asemenea, liniile verzi arată împărțirea pe parcele a terenului și delimitarea sa. În cazul în care parcela nu este delimitată, acesta, la fel, este un semnal de alarmă.


Intervenția este chiar în blocul unde stați

Adresați-vă către administratorul blocului, ÎMGFL-ul sau Pretura –  în cazul suspiciunilor de intervenții abuzive la blocurile de locuit existente. Verificați LEGE Nr. 75 din 30-04-2015 cu privire la locuinţe, Capitolul X „RECONSTRUCŢIA ÎNCĂPERILO ÎN BLOCURILE LOCATIVE”.


Regulamente de urbanism

Verificați zonarea funcțională în Regulamentul de Urbanism Local (RUL)

RUL este un regulament de zonare, anexă a Planului Urbanistic General al Orașului, care cuprinde precizări privind:

 • modul de utilizare a terenului, 
 • descrierea funcţiunilor urbane permise, 
 • tipul de lot urban pentru care se realizează regulamentul, 
 • suprafaţa lotului,
 • condiţiile de retragere faţă de limita lotului, 
 • condiţiile de ocupare a lotului, 
 • intensitatea folosirii terenului,
 • condiţiile de parcare, 
 • spaţiile verzi, 
 • gabaritul clădirii ce se va realiza pe lot, şi 
 • densitatea maximă admisă pe o anumită zonă urbană. 

Pași:

 • Identificați cadranul în care se află locul șantierului/construcției, conform principiului tablei de șah
 • Mergeți la pagina unde este reprezentat cadranul în detaliu
 • Identificați codul zonei unde se află șantierul/construcția
 • Verificați tipologia zonei și restricțiile de construcție.

PUZ-uri

Pe platforma Gislocal.md se pot accesa toate Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) existente. PUZ-ul este mai detaliat decât Planul Urbanistic General (PUG) și, conform legii, poate modifica Codul din Regulamentul Local de urbanism (RLU). Pe această platformă veți putea găsi documentele PDF cu PUZ-ul, Decizia CMC și Avizele obținute pentru PUZ.


Autorizații de la Primărie

În multe cazuri, proprietarii terenurilor au autorizații pentru construcții cu alte destinații.  Sau în general nu au vreo autorizație. Sau încalcă autorizația inițială, construind pe un teren mai mare sau mai multe etaje.

Verificați și pe site-ul Primăriei Chișinău certificatele și autorizațiile eliberate, conform adresei.

Conform legii o construcție trebuie să aibă:

 1. Certificat de Urbanism (CU)
 2. Documentația de proiect avizată, verificată și aprobată de către organele competente

Pentru energie electrică:

 • ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică SRL 
 • SA Red Nord 

Pentru gaze naturale:

 • La nivel național: SA Moldovagaz 
 • Pentru Chișinău: SA Chișinaugaz

Pentru alimentare cu apă și canalizare:

 • Pentru Chișinău: SA Apă-Canal Chișinău 
 • Pentru restul țării verificați care sunt furnizorii disponibili în funcție de reședință accesând linkul: http://www.anre.md/ro/content/titulari-de-licen%C5%A3%C4%83-2
 1. În cazul în care lucrările de construcție prezintă intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, schița de proiect necesită avizarea la Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI). Poți verifica adresa aici.

Lista Proceselor Verbale CMNI, cu adresele pentru care s-au cerut autorizații, fie acceptate fie refuzate, o puteți consulta aici.

 1. Autorizație de Construire (AC)

În lipsa acestui certificat și autorizații, apelați 112.


Puteți scrie o solicitare de informații - petiție

Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată autorităților publice.

 1. Petiția se depune în scris sau în formă electronică

Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic,inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Prin petiție puteți solicita informații despre:
 • destinația terenului
 • cine construiește 
 • autorizarea căror construcții sau demolări a fost permisă.

Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicandu-se numele, prenumele și domiciliul. Petițiile în formă electronică conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul și adresa electronică a petiționarului.

 1. Trimiteți petiția către Primăria locală.

Dacă petiția ține de competența altui organ, originalul petiției se expediază  acestui organ în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care este informat petiționarul.

 1. Petițiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen de 30 de zile lucrătoare.

Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare de către conducătorul organului corespunzător, fapt despre care este informat petiţionarul, dacă:

 1. sînt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea răspunsului la petiţie;
 2. petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se impune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi  selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului.

Petiționarul, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege,este în drept se sesizeze instanța de contencios administrativ competentă.


Verificați dacă investitorul sau compania are procese de judecată

Deseori, dacă investitorul sau compania este una compromisă deja, aceasta va figura cu dosare în judecată. Puteți verifica acest lucru aici. Este nevoie să introduceți fie numele persoanei, fie cel al companiei, în compartimentul Denumirea dosarului.


Imaginii companiei de construcție în presă

De regulă, dacă investitorul/compania de construcții a avut încălcări grave a legislației și au construit blocuri ilegal, acestea vor figura în articole din presă scrisă sau online, poate chiar reportaje TV. Este util de făcut o căutate pe Google a numelui companiei, directorului pentru a verifica.


Situația financiară a companiei de construcții / investitorului

Pe platforme cum ar fi www.infodebit.md puteți verifica orice SRL pentru a vedea raportul financiar al acestora din ultimii ani, aria de activitate, administratorii și fondatorii. 

În cazul în care, la „Raport financiar” vor figura datorii sau sume suspect de mici, acesta este un semnal de alarmă.


Verificați harta E-urbanism

Pe portalul E-urbanism puteți verifica dacă terenul se află 

 • în ce sector este amplasat terenul, respectiv la ce Pretură aparține;
 • într-o zonă cu risc de inundație sau alunecare;
 • într-o zonă cu risc de alunecare de teren;
 • pe spațiu verde, deci este interdicție de construcție;
 • liniile roșii în limita cărora se poate interveni.

Distanțele minime

Distanțe între clădiri 

NCM B.01.05:2019

7.1. Între laturile longitudinale ale caselor de locuit colective se va aplica distanța (reieșind din condițiile invizibilității reciproce a încăperilor):

a) pentru clădiri de locuit cu regim de înălțime: 2-3 niveluri - minim 15 m; 4 niveluri - minim 20 m;

b) între laturile longitudinale şi transversale ale acelorași tipuri de construcții cu ferestre din încăperi locative - minim 10 m.

Distanțele de la ferestrele construcțiilor locative şi publice până la terenuri vor fi de minim (m):

- pentru jocul copiilor de vârstă preșcolară şi școlară mică - 12;

- pentru odihna maturilor - 10;

- pentru sport (în funcție de caracteristicile zgomotului produs *) – 10 - 40;

- pentru scopuri de gospodărire - 20;

- pentru plimbări cu câini - 40;

- pentru parcarea automobilelor - conform cap.11 al normelor prezente

Pentru terenurile cu seismicitatea 8 grade şi mai mult distanțele între laturile longitudinale ale caselor de locuit va fi minim 2/3 din înălțimea clădirii mai înalte. Seismicitatea poate fi verificată aici, de regulă în Chișinău este 7 sau 8.

7.2 Distanțele de la hotarele terenurilor construcțiilor industriale până la clădiri locative şi publice, precum şi până la terenurile instituțiilor de educație, sănătate şi odihnă vor fi minim 25 m.

7.5. Distanța de la terenurile pentru containere de gunoi până la terenurile sportive, terenurile pentru jocul copiilor şi odihna maturilor, precum şi până la hotarele terenurilor instituțiilor preșcolare, medicale şi de alimentație publică va fi

minim 20 m, iar de la terenurile pentru scopuri de gospodărire până la cea mai îndepărtată intrare în casa de locuit - maxim 100m pentru casele cu tuburi de gunoi şi 50m pentru casele fără tuburi de gunoi.

11.15 Distanța de accesibilitate a căilor pietonale spre stațiile transportului public de pasageri se aplică maxim 500 m.

15.3 Distanța de la marginea accesului până la peretele clădirii, de regulă, se va aplica 5-8 m pentru clădiri până la 10 niveluri inclusiv şi 8-10 m pentru clădiri peste 10 niveluri. În această zonă se interzice amplasarea îngrădirilor, liniilor aeriene de transportare a curentului electric şi plantarea liniară a arborilor.

De-a lungul fațadelor clădirilor, care nu au intrări, se pot prevedea benzi cu lățimea 6 m, apte pentru trecerea mașinilor de stins incendii, ținând cont de sarcina admisibilă pe îmbrăcămintea șoselei sau sol.

 

Suprafețe necesare

7.4. Suprafața teritoriului înverzit a cvartalului în zonele rezidențiale cu case de locuit colective (fără a ţine cont de terenurile instituțiilor de educație) va constitui, de regulă, minim 25 % din suprafața cvartalului.

7.5. … suprafața totală a teritoriului ocupat de terenurile pentru jocul copiilor, odihna maturilor şi sport va fi minim 10% din suprafața totală a cvartalului rezidențial.

7.6. Densitatea calculată a populației în cazul construcțiilor complexe multietajate şi asigurării medii cu locuințe 20 m.p. pentru 1 loc. nu va depăși 600 loc./ha.

 

Acces

În cartierele şi ansamblurile de locuinţe cu regim de înălțimi 5 niveluri şi mai mult se vor prevedea căi de acces cu 2 benzi de circulaţie, iar în cele cu regim de înălțimi până la 4 niveluri inclusiv - cu o singură bandă.

 

Interdicții

14.5 Amplasarea construcțiilor, infrastructurilor edilitare şi de transport se interzice:

Conform exigențelor ecologice:

- pe terenurile rezervațiilor, parcurilor naturale naționale, grădinilor botanice, parcurilor dendrologice şi fâșiilor (zonelor) de protecție a apelor, dacă obiectele proiectate nu au tangență cu destinația acestor teritorii;

- pe terenurile pădurilor orășenești, dacă obiectele proiectate nu sunt destinate în scopuri de recreere, sport, agrement sau pentru deservirea gospodăriei silvice;

- în prima zonă de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă şi a terenurilor construcțiilor aferente apeductelor, dacă obiectele proiectate nu au tangență cu exploatarea surselor;

- pe terenurile, nivelul de poluare a solurilor cărora depășește normele stabilite.

Conform exigențelor de securitate şi eventualelor consecințe ecologice:

- în zonele de protecție a stațiilor hidrometeorologice;

- în zonele periculoase a eventualelor alunecări de pământ şi torente de noroi;

- în zonele eventualelor inundații (pentru adâncimea inundării 1,5 m şi mai mult), în care nu există construcții corespunzătoare de consolidare tehnică;

- în zonele de protecție a conductelor magistrale de gaze naturale.

 

> 6 m = Distanța se măsoară între construcții, distanța antiincendiară.

> 2 m = Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.


Distanțele de la terenurile pentru uscarea rufelor nu se reglementează. Distanța de la terenurile pentru containere de gunoi până la terenurile sportive, terenurile pentru jocul copiilor şi odihna maturilor, precum şi până la hotarele terenurilor instituțiilor preșcolare, medicale şi de alimentație publică va fi minim 20 m, iar de la terenurile pentru scopuri de gospodărire până la cea mai îndepărtată intrare în casa de locuit - maxim 100m pentru casele cu tuburi de gunoi şi 50m pentru casele fără tuburi de gunoi.
 

Surse

Legi:

CODUL CIVIL al Republicii Moldova

LEGE Nr. 913 din 30-03-2000 condominiului în fondul locativ

LEGE Nr. 75 din 30-04-2015 cu privire la locuinţe

LEGE Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparenţa în procesul decizional

 

Hotărâri de Guvern:

HOTĂRÎRE Nr. 80 din 09-02-2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

HOTĂRÎRE Nr. 361 din 25-06-1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor

HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

 

Normative în construcții:

Toate normativele în română sau rusă pot fi găsite aici -  http://www.ednc.gov.md/ 

NCM A.01.01:2018 Sistemul de documente normative în construcţii. Termeni și definiții

NCM A.01.02:2016 Sistemul de documente normat

R.01.03:2018 Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în construcții

NCM A.01.06:2019 Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice

R.01.07:2018 Regulament privind forma de prezentare a documentelor normative în construcții

NCM A.01.09-2013 Modul de efectuare a expertizei proiectelor de documente normative în construcții

NCM A.01.11:2015 Modul de publicare și difuzare a documentelor normative în construcţii

NCM A.01.12:2015 Modul de înregistrare a documentelor normative în construcţii 

NCM A.01.13:2014 Modul de formare și gestionare a dosarelor docum

Ghid de comportament al cetăţenilor în caz de cutremur

CP A.02.03:2019 Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice în construcții de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții

CP A.05.02:2016 Soluţii privind securitatea şi sănătatea în muncă în proiectele de organizare a construcţiei şi în proiectele de execuţie a lucrărilor

NCM A.06.02:2015 Executarea lucrărilor geodezice în construcții

NCM A.07.02- 2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare, și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale

NCM A.07.05:2015 Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a condiţiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei de proiect a obiectului de construcţii

NCM A.07.06:2016 Componenţa şi conţinutul compartimentului „Protecţia mediului” în documentaţia de proiect”

NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii

NCM A.09.02- 2005 Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi social–culturale

CP A.09.04:2014 Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări

CP A.09.05:2017 Norme şi reguli de exploatare tehnică a fondului locativ

NCM B.01.01:2019 Sistematizarea teritoriului și a localităților. Terminologie

NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului

NCM B.01.05:2019 Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale

NCM B.02.01-2006 Parcaje

NCM C.01.08:2016 Blocuri locative

NCM C.01.15:2018 Clădiri de locuit rezidențiale. Norme de proiectare

СP C.01.05-2012 Parcaje-garaje pentru autoturismele cetăţenilor. Ghid de proiectare

CP C.01.13:2018 Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilităţi

СP C.01.14:2017 Containere social-sanitare pentru dotarea șantierelor de construcții

NCM C.04.02:2017 Iluminatul natural şi artificial

CP C.04.06-2013 Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcții cu documentația de proiect

 

CP D.02.02-2013 Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier

CP D.02.06-2014 Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității

CP D.02.18:2017 Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor

B.01 Sistematizarea teritoriului și a localităților

B.02 Infrastructura socială 

B.03 Infrastructura tehnică 

C.01 Clădiri civile

C.04 Exigențe funcționale

E.01 Acțiuni în construcții 

E.02 Fiabilitatea în construcții 

E.03 Siguranța la incendii

E.04 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant 

L.01 Documente normative de reglementare şi metodice în domeniul economiei

construcțiilor

 

Norme de deviz pentru lucrări generale şi speciale de construcție


Distribuie