În multe cazuri, proprietarii terenurilor au autorizații pentru construcții cu alte destinații.  Sau în general nu au vreo autorizație. Sau încalcă autorizația inițială, construind pe un teren mai mare sau mai multe etaje.

  • Verificați zonarea funcțională în Regulamentul de Urbanism Local
  • Adresați-vă către administratorul blocului –  în cazul suspiciunilor de intervenții abuzive la blocurile de locuit existente. Citiți detaliat. 
  • Solicitați informație de la administrația publică locală despre destinația terenului, cine construiește și autorizarea căror construcții a permis. Totodată, verificați și pe site-ul Primăriei certificatele și autorizațiile eliberate. 

Mobilizarea vecinilor este esențială. Vecinii pot fi informați prin exercițiul de a merge din ușă în ușă și trebuie să li se ofere ocazia să se implice în campanie (de la semnare de petiții, prezența la discuțiile cu autoritățile sau cu investitorii până la asistență juridică sau contacte în mass-media etc.) Oamenii, prin timpul și cunoștințele lor, sunt cea mai importantă resursă.

Dreptul de vecinătate potrivit Codului Civil al RM

Articolul 586. Obligaţia de respect reciproc
Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lângă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce.

Articolul 587. Influenţa vecină admisibilă
Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.
Dispoziţiile menționate mai sus se aplică şi în cazul în care influenţa este considerabilă, dar este produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în formă bănească.

 Articolul 588. Atentarea inadmisibilă
Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.
Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectându-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident.


Distribuie