Participarea în instanţă (art.75 Cod de procedura civilă) În proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea avocat.

Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de către soţ/soţie, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi dacă aceştia sunt licenţiaţi în drept şi sînt împuterniciţi printr-o procură autentificată notarial.


Distribuie