Petiționarea autorității publice cu privire la semnalarea sau contestarea unor acțiuni sau acte. Autoritatea publică are obligația de a examina și verifica toate aspectele invocate în petiție.

Primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a aprobat lista agenţilor constatatori, responsabili de constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor-verbale, în cazul contravenţiilor ce se referă la construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente, încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole, încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, cruzimea faţă de animale, încălcarea regulilor de comerţ sau păşunatul ilegal al animalelor.

De asemenea, potrivit unei dispoziţii a primarului de Chişinău, au fost aprobate modelele-tip ale proceselor-verbale cu privire la contravenţie.

Amintim că începând cu data de 16 martie 2017, se aplică noile prevederi ale Codului Contravenţional al Republicii Moldova. Potrivit modificărilor operate la lege, agenţii constatatori desemnaţi de autoritatea publică locală dispun de dreptul de a întocmi procese-verbale persoanelor fizice sau juridice care comit anumite contravenţii.

Lista agenţilor constatatori, responsabili de constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor-verbale.


Distribuie