Starea Verificare
Sector Centru
Adresa str. Serghei Lazo 46

Documentație existentă:

  • Plan Urbanistic Zonal
  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Executarea lucrărilor de construcție a obiectivului cu nr. cadastral 0100519.183 din str. S. Lazo, 46, Mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 46 (colț cu str. M. Dosoftei 95)

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 46

SRL ,,NG-Invest”

Executarea lucrărilor de construcție a obiectivului

Proiectant:

SRL ,,Vigro Proiect”

Licența nr. 055487. Seria AMMII din 29.06.2017

-

-

-

-

-

-

-

Autorizația de construcție Nr.90-c/19 din 26.02.2019 pentru restabilirea fațadei principale a monumentului istoric

 

Alte informații relevante:

Diriginte de șantier: Melnic Andrei. Seria DS, numărul 2018 DȘ nr.0219

Numărul de contact: 076799977

Număr cadastral: 0100519.183


Locația construcției raportate


Distribuie