Starea Verificare
Sector Buiucani
Adresa str. Alba Iulia colț cu Liviu Deleanu

Documentație existentă:

  • Panou informativ

Descriere

Construire a unui restaurant cu oficii, cu regim de înălțime S+P+1E, pe teren cu nr. cadastral 0100509.026, Mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba Iulia 194

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia

SRL ,,Food Planet Restaurants”

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134/1

Lucrări de construcție

 

Construire a unui restaurant cu oficii, cu regim de înălțime S+P+1E

Constructor- antreprenor general

SRL ,,MallConsBuilding”

Licența nr.416394

 

Proiectant general-

SRL ,,Promstroi Grup”, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

tel. 022-47-38-10email: promstroi.grup@gmail.com

Limbas Sergiu

Andrei Oprea,

tel. 068380101

01.03.2022

01.11.2023

 

Termen de execuție-

20 luni.

-

-

-

 

Autorizație de construire NR. 435-c/21 din 22.10.2021

pentru construcția unui restaurant cu oficii cu regim de înălțime S+P+1E

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Pavel Racu, tel. 069932808. Certificat de atestare Seria 2018 RT NR. 0217 din 27.10.2018.

Diriginte de șantier: Malai Nicolae, tel. 068554435. Cert. seria 2022-DS, nr.1557.

Arhitect șef de proiect: Limbas Sergiu.

Inginer-șef de proiect: Mamontov Alexandr.

Documentația de proiect și deviz: Nr.02/PR/2020 din 02/2020


Locația construcției raportate


Distribuie