Starea Verificare
Sector Buiucani
Adresa str. Vissarion Belinski 71

Documentație existentă:

  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Executarea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu spații comerciale și parcare subterană S+P+7

Mun. Chișinău, str. Belinski 71

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. Belinski 71

SRL ,,Normacom Grup”

Lucrări de construcție

Executarea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu spații comerciale și parcare subterană S+P+7

Antreprenor-

SRL ,,Normacom Grup”

mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 50, of.216

 

Proiectant-

SRL ,,Gargonita ArchStudio”, mun. Chișinău, bd. Dacia 27, tel. 069105204

-

-

16.03.2022

Trimestru II

2023

 

Termen de execuție-

24 luni.

-

-

-

 

Autorizație de construire AC-0004520-12-2021 din 20.12.2021

 (pe site, așa autorizație de construcție nu este, dar există o autorizare de desființare a unei case de locui pe Belinski 71 și o altă autorizație de construcție pt aceleași lucrări cu alt număr din 14.01.2022)

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Creanga Alexandru, RT 1169. Tel. 069047289

Diriginte de șantier: Buhna Constantin, DS 1567. Tel. 068234036 


Locația construcției raportate


Distribuie