Starea Verificare
Sector Centru
Adresa str. Moara Roșie 5A

Documentație existentă:

  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Complex de locuințe cu spații comerciale și parcare auto subterană (nr. cadastral 0100147640)

Mun. Chișinău, sec. Centru, str. Moara Roșie 5a

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. Moara Roșie, 5a

SRL ,,Mezhtrans Moldova”

Lucrări de construcție

 

Blocuri locative cu regim de înălțime de la P+E4+M până la D+P+6E+M

Antreprenor-

SRL ,,Mezhtrans Moldova”

mun. Chișinău, str. M. Drăgan 13/2

Licența nr.054429

Proiectant-

SRL ,,Gargonita ArchStudio”, Licența nr.038718

Seria AMMII din 22.12.2011

-

-

-

30 luni

-

-

-

Certificat de urbanism pentru proiectare nr.440/17 din 10.08.2017

Autorizație de construire nr.54-c/18 din 06.02.2018

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Surdu Liviu. 2017 RT, nr. 2388 din 26.01.2017.

Diriginte de șantier: Chistol Tudor. 2015 DS. nr. 3165 din 01.10.2015.


Locația construcției raportate


Distribuie