Starea Verificare
Sector Centru
Adresa str. Vasile Alecsandri 103

Documentație existentă:

  • Plan Urbanistic Zonal
  • Autorizație de construcție

Descriere

Reconstrucția capitală a imobilului privat (01) cu extinderea prin supraetajare cu un nivel (RI final: S+P+1E) pe terenul cu numărul cadastral 0100205.414.01 

Mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 103

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 103

SRL ,,Creative- Architecture”

Lucrări de construcție

Reconstrucția capitală a imobilului privat cu extinderea prin supraetajare cu un nivel

-

-

-

02.09.2021

02.03.2023

 

18 luni

-

-

-

Autorizația de construire nr. 64-c/21 din 18.03.2021

pentru reconstruirea imobilului privat lit. 01 cu extindere prin supraetajare cu un nivel RÎ: S+P+1E

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Crecescu Leonid. Certificat de atestare seria 2019 RT, nr.0443.

Diriginte de șantier: Ticu Gheorghe. Certificat de atestare seria 2017 DS. nr.3783.

Documentația de proiect și deviz: Nr.006/18

Număr cadastral: 0100205414.01


Locația construcției raportate


Distribuie