Starea Autorizată
Sector Botanica
Adresa str. Pandurilor 31

Documentație existentă:

  • Plan Urbanistic Zonal
  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Construirea a unor case cuplate P+1E+M pe terenul eliberat în urma desființării casei de locuit individuale

Mun. Chișinău,  str. Pandurilor 31 (colț cu str. Plaiului)

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

-

SRL ,,Gerdex- Pro”

Lucrări de construcție

-

-

-

01.08.2022

01.08.2023

-

-

-

Autorizația de construire Nr. AC-0000335 din 07.09.2022

pentru construirea unei case de locuit cuplate (pentru două familii) RÎ:P+E+M pe terenul eliberat în urma desființării casei de locuit individuale 01 conform AD-000037 din 03.05.22

 

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Revenco Constantin. RT-2019, nr.0416

Diriginte de șantier: Popescu Serghei. DȘ-2020, nr.0760

Autorizație de desființare: AD-0000037

Număr cadastral: 0100301045


Locația construcției raportate


Distribuie