Starea Verificare
Sector Botanica
Adresa str. Muncești 117

Documentație existentă:

  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat, spălătorie auto și oficii

Mun. Chișinău, str. Muncești 117

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. Muncești, 117

SRL ,,Micodor- Com”

Lucrări de construcție

Antreprenor SRL ,,Micodor-

Com”

 

Proiectant- Î.I. ,,Mocanu și T”

-

-

19.09.2021

14.07.2022

-

-

-

Autorizația de construcție 162-c/21 din 14.06.2021

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Melnic Iurie. RT- 2019, nr. 0434

Diriginte de șantier: Ciumaș Tudor, tel. 022-422746. DȘ-2021, nr.1518.

Număr cadastral: 0100301045


Locația construcției raportate


Distribuie