Starea Neautorizată
Sector Centru
Adresa str. Schinoasa Vale 12

Documentație existentă:

  • Panou informativ

Descriere

 

 

Denumirea/adresa construcției: Lucrări de construire a unui complex locativ conform planului general, cu regim de înălțime între D+P+E și D+P+E5 și măsuri contra deformațiilor de teren în limitele hotarelor stabilite

Mun. Chișinău, or. Codru, Centru, str. Schinoasa-Vale

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, or. Codru, str. Schinoasa-Vale

SRL ,,Merant-Plus”

Lucrări de construcție

Antreprenor genera și investitorl- SRL ,,Exfactor Grup”

Licență AMMII nr. 050041 din 26.10.2015

Proiectant- SRL ,,Industrial Proiect”

Licență AMMII nr. 026787 din 10.12.2007

-

-

(prima etapă)

octombrie 2021

(prima etapă) septembrie

2023

-

-

-

_________

 

Alte informații relevante:

Responsabil tehnic: Bulat Andrei, tel: 069501355

Numărul de contact al SRL ,,Exfactor Grup”: 022-635-208

office@exfactor.md


Locația construcției raportate


Distribuie