Starea Verificare
Sector Centru
Adresa str. Tricolorului 32

Documentație existentă:

  • Plan Urbanistic Zonal
  • Panou informativ
  • Autorizație de construcție

Descriere

Denumirea/adresa construcției: Imobil nou cu destinație comercială

Mun. Chișinău, str. Tricolorului 32/stradela Teatrului, 3

 

Conținutul declarației prealabile 

Anexa nr.3 la Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 

Existența autorizației de construire

Data comunicării

Adresa precisă a șantierului

Numele, prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului (beneficiarilor) lucrării

Tipul

lucrării

Managerul (managerii) de proiect (numele, prenumele şi adresa)

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Numele, prenumele şi adresa сoordonatorului (coordonatorilor) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Data estimativă a începerii lucrărilor pe şantier

Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

Numărul estimativ maxim de lucrători pe şantier

Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier


 

Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi


 

-

mun. Chișinău, str. Tricolorului 32/str-la

Teatrului, 3

SRL ,,Square-Invest”

Lucrări de construcție


 

Antreprenor general- SRL ,,Exfactor Grup”

Licență AMMII nr. 050041 din 26.10.2015

Proiectant- SRL ,,Vigro Proiect”

Licență AMMII nr. 055487 din 29.07.2017

-

-

Trimestru III

2018

Trimestru IV

2020

-

-

-

Autorizația 50id/18 din 05.06.2018 privind desființarea parțială a imobilului.

 

Autorizația de construcție 447-c/18 din 17.08.2018pentru restabilirea fațadelor obiectivului istoric existent și edificarea unui imobil nou

Alte informații relevante:

Diriginte de șantier: Buga Nicolae, tel: 068766617

Responsabil tehnic: Bulat Andrei, tel: 069501355

Numărul de contact al beneficiarului: 022-287-159 


Locația construcției raportate


Distribuie